پرتال خبری موسسه آپاداناسامانه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی آپادانا

 بخش معماری،شهرسازی و مرمت

نتایج تحویل موقت طرح دانشجویان کارشناسی معماری

نویسنده : کارشناس گروه گرافیک، معماری، نقاشی و مرمت / منتشر شده در : ۱۱ شهریور ۱۳۹۶ - ۰۸:۵۰

تاریخ تحویل موقت پروژه های طرح نهایی دانشجویان رشته کارشناسی معماری

نویسنده : کارشناس گروه گرافیک، معماری، نقاشی و مرمت / منتشر شده در : ۱۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۰۰

تغییر ساعت امتحان ریاضی عمومی1 رشته نقشه کشی خانم زارع

نویسنده : کارشناس گروه علوم پایه / منتشر شده در : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۸

تغییر ساعت امتحان ریاضی2 (کارشناسی ناپیوسته معماری) استاد وکیل زاده

نویسنده : کارشناس گروه علوم پایه / منتشر شده در : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۳

ارائه پروپوزال

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲۷ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۴

لیست اساتید پروژه نهایی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته معماری بهمن95

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۶

دانشجویان طرح نهایی کارشناسی پیوسته وناپیوسته معماری

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۴

قابل توجه دانشجویان گروه ارشد معماری (درس حکمت هنر اسلامی)

نویسنده : مدیر داخلی / منتشر شده در : ۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۹

قابل توجه دانشجویان گروه ارشد معماری (درس سیراندیشه های معماری)

نویسنده : مدیر داخلی / منتشر شده در : ۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۵

اطلاعیه حوزه امتحانات (امتحان درس نقشه برداری گروه معماری)

نویسنده : مدیر داخلی / منتشر شده در : ۲۹ دی ۱۳۹۵ - ۰۶:۵۳

پیش دفاع طرح نهایی دانشجویان گروه معماری (مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته)

نویسنده : مدیر داخلی / منتشر شده در : ۲۳ دی ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۱

امتحان میانترم تنظیم شرایط محیطی(معماری) خانم دکترهاشمی

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۹

عدم برگزاری کلالس های آقای مهندس خاکزاد(معماری)

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸

عدم برگزاری کلاس های آقای مهندس گلیرزخاتمی

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۴۴

عدم برگزاری کلاس های خانم مهندس علوی

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۰۰

عدم برگزاری کلاس های خانم مهندس علوی

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۰۵

عدم برگزاری کلاس دکتر پایداردانشجویان کارشناسی ناپیوسته معماری

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۶

نواقصی پرونده دانشجویان کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری مهر94

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱ آبان ۱۳۹۵ - ۰۱:۳۹

تغییر ساعت کلاس خانم مهندس حاتمی کیا

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۶

لیست اساتید پروژه نهایی کارشناسی پیوسته معماری مهر95

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۰

لیست پروژه کارشناسی ناپیوسته معماری مهر95

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۰

عدم برگزاری کلاس مهندس گلکارفرددانشجویان مهندسی معماری

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۱ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

برنامه نیمسال آتی کارشناسی پیوسته شهرسازی

نویسنده : کارشناس گروه طراحی دوخت و پوشاک و شهرسازی / منتشر شده در : ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۱

برنامه نیمسال آتی کارشناسی ناپیوسته شهرسازی

نویسنده : کارشناس گروه طراحی دوخت و پوشاک و شهرسازی / منتشر شده در : ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۶

برنامه کارشناسی ناپیوسته معماری مهر 95

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۷

برنامه کارشناسی پیوسته معماری مهر 95

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۱:۲۵

برنامه کاردانی ناپیوسته معماری مهر 95

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۱

برنامه کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری مهر 95

نویسنده : کارشناس گروه معماری / منتشر شده در : ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۸

موارد تحویل طرح نهایی دانشجویان معماری

نویسنده : مدیر پرتال / منتشر شده در : ۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۸

رونمایی از پایگاه اخبار و اطلاعیه های موسسه آپادانا

نویسنده : مسئول مرکز فناوری اطلاعات / منتشر شده در : ۳۱ مرداد ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۰