پرتال خبری موسسه آپاداناسامانه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی آپادانا

 بخش هنر

مکان و زمان برگزاری دفاع رشته های ارتباط تصویری و نقاشی

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲۵ تیر ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۱

نحوه تعیین استاد پروژه پایانی کارشناسی ارتباط تصویری و نقاشی

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۳ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۰

حذف درس تاریخ طراحی گرافیک ایران و جهان

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۵

دفاعیه های بهمن 95 بخش ارتباط تصویری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۵ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۰

عدم برگزاری کلاس تصویر سازی با استاد نسابه

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۸ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۰

نواقص پرونده دانشجویان رشته نقاشی ورودی 94

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۷

نواقص پرونده دانشجویان کاردانی پیوسته گرافیک ورودی 94

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۸

نواقص پرونده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری ورودی 94

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴

نواقص پرونده دانشجویان کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری ورودی 94

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۴

نحوه تعیین استاد پروژه پایانی کارشناسی ارتباط تصویری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴

عدم تشکیل کلاس های مستقر در محل 2106

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۹

عدم برگزاری کلاس های سرکار خانم شیوا محمودزاده و سرکار خانم لیلا اکبرپور مورخ 95/6/29

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲۸ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۶

برنامه نیمسال آتی کارشناسی پیوسته نقاشی

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۶

برنامه نمیسال آتی کاردانی گرافیک

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۵:۴۲

برنامه نیمسال آتی کارشناسی ناپیوسته ارتباط تصویری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۵:۰۹

برنامه نیمسال آتی کارشناسی پیوسته ارتباط تصویری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۵:۳۱