پرتال خبری موسسه آپاداناسامانه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی آپادانا

 اخبار تحصیلات تکمیلی

پذیرش بدون کنکور دانشجویان ممتاز رشته های کارشناسی ارشد

نویسنده : مدیر پرتال / منتشر شده در : ۲۴ تیر ۱۳۹۶ - ۰۲:۵۶

کلاس جبرانی سرکار خانم دکتر الهی (کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۷ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۵

برگزاری جلسه دفاع از سمینار کارشناسی ارشد عمران _ سازه

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸

قابل توجه دانشجویان معماری داخلی مقطع کارشناسی ارشد

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۵ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۶

زمان برگزاری امتحان ریاضی مقطع ارشد رشته عمران

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۲:۴۸

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته طراحی پارچه و لباس

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۵

اعلام زمان و مکان امتحان تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته با دکتر جهرمی

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۵

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۵

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری ( ورودی تکمیل ظرفیت )

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۳:۲۸

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری ورودی مهر 95

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۲:۲۱

اطلاعیه مهم قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی شهری ورودی تکمیل ظرفیت

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۴:۰۳

تاریخ و مکان ارائه سمینار کارشناسی ارشد کامپیوتر با دکتر اکبری

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۶ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۴:۵۲

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشدبرنامه ریزی شهری ( گروه تکمیل ظرفیت)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۴

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری ( تغییر زمان تحویل طرح 1 با مهندس حائری )

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۶

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری ( تغییر زمان تحویل کار )

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۴

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد معماری داخلی ( تغییر ساعت امتحان دکتر سیدی )

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۹

اطلاعیه مهم

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۱

اطلاعیه مهم بخش تحصیلات تکمیلی

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

اطلاعیه مهم کارشناسی ارشد عمران _ سازه

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۳:۴۸

اطلاعیه مهم ( قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد عمران_سازه ورودی 95)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۹

اعلام زمان و مکان ارایه تحویل کار درس بررسی نقوش کارشناسی ارشد بادکتر سیدی

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۴ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۸

قابل توجه دانشجویان گروه ارشد معماری (درس حکمت هنر اسلامی)

نویسنده : مدیر داخلی / منتشر شده در : ۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۹

قابل توجه دانشجویان گروه ارشد معماری (درس سیراندیشه های معماری)

نویسنده : مدیر داخلی / منتشر شده در : ۲ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۵

عدم تشکیل کلاس دکتر مشکسار

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۵

اطلاعیه فوری(تغییر امتحان کارشناسی ارشد طراحی پارچه و لباس)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۵:۱۱

اطلاعیه فوری ( تغییر ساعت امتحان درس تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته دکتر جهرمی)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۸ دی ۱۳۹۵ - ۰۵:۲۷

اسامی اساتیدراهنمای رساله و طرح نهایی کارشناسی ارشد معماری

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۳:۵۷

-زمان ارائه سمینار کارشناسی ارشد کامپیوتر با دکتر شمسی نژاد

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۳:۳۱

کلاس جبرانی درس تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته(کارشناسی ارشد عمران ورودی تکمیل ظرفیت)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۰

تغییر ساعت کلاس سیستم های تصمیم یار کارشناسی ارشد کامپیوتر(گروه تکمیل ظرفیت)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۵ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۱

اطلاعیه انتخاب استاد راهنما جهت درس پایان نامه ( کارشناسی ارشد کامپیوتر)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹

اطلاعیه فوری ( تغییر امتحان زیبا شناسی هنر دکتر فیزابی مقطع کارشناسی ارشد)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۶

اطلاعیه فوری ( تغییر روز و ساعت امتحان پردازش موازی کارشناسی ارشد ورودی مهر ماه)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۹

کارگاه آموزشی مقاله نویسی پیشرفته

نویسنده : مدیر داخلی / منتشر شده در : ۱۲ دی ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۲

زمان ارائه سمینار گروه کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۹ دی ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۱

کلاس جبرانی درس تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته(کارشناسی ارشد عمران ورودی تکمیل ظرفیت)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۸ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۰

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر و بهمن ماه 1394 و ماقبل

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۷

زمان ارائه سمینار گروه کامپیوتر مقطع کارشناسی ارشد

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۴ دی ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۳

کارگاه آموزشی نرم افزار Rhinoceros 

نویسنده : مدیر داخلی / منتشر شده در : ۱ دی ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۸

برگزاری کارگاه آموزشی نرم افزار End note (گروه تحصیلات تکمیلی معماری)

نویسنده : مدیر داخلی / منتشر شده در : ۳۰ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۰

کارگاه آموزشی نرم افزار End note

نویسنده : مدیر داخلی / منتشر شده در : ۲۹ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۴

کلاس جبرانی درس تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته(کارشناسی ارشد عمران ورودی تکمیل ظرفیت)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۴ آذر ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۶

محل برگزاری کلاس جبرانی درس تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۷

تاریخ کلاس جبرانی درس تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته (کارشناسی ارشد عمران تکمیل ظرفیت)

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۱۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۷

تغییر زمان امتحان میان ترم ریاضیات عالی مهندسی دکتر جهانشاهی

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۱

اساتید راهنما کارشناسی ارشد معماری

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۸ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۱

برگزاری کارگاه برنامه نویسی معماری سه لایه

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۵

تغییر محل برگزاری کلاس کارگاه مقدماتی شهرسازی (کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۸ آبان ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۶

تغییر موقت مکان کلاس اندرکنش دکتر توتونچی مورخ 95/8/6

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۳:۴۷

اطلاعیه فوری ( قابل توجه کلیه دانشجویان ورودی مهر ماه 95 مقطع کارشناسی ارشد)

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۸ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۵۴

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر ورودی مهر 95

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۱:۳۵

تاریخ برگزاری جلسات سمینار کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۶

اطلاع رسانی جهت شرکت در جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد ( رشته مهندسی کامپیوتر )

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۱:۳۳

عدم تشکیل کلاس دینامیک سازه( کارشناسی ارشد )

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۱:۵۰

عدم تشکیل کلاس روش اجزاء دکتر مشکسار

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۴

برنامه نهایی کارشناسی ارشد معماری (نیمسال اول 96_95 )

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۲:۵۹

برنامه نهایی کارشناسی ارشدطراحی پارچه و لباس (نیمسال اول 96_95 )

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۷

برنامه نهایی کارشناسی ارشد کامپیوتر (نیمسال اول 96_95 )

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۰

برنامه نهایی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری (نیمسال اول 96_95 )

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۳ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۴

عدم تشکیل کلاس اندرکنش خاک و سازه ی دکتر توتونچی مورخ 95/7/15

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۲ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۰

تغییر موقت کلاس های کارشناسی ارشد عمرن_سازه ورودی مهر95

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۲

برنامه نیمسال اول 96-95 رشته مهندسی کامپیوتر( نرم افزار) مقطع کارشناسی ارشد

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۲:۲۰

برنامه نیمسال اول 96-95 رشته برنامه ریزی شهری مقطع کارشناسی ارشد

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۵

برنامه نیمسال اول 96-95 رشته مهندسی عمران_سازه مقطع کارشناسی ارشد

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۲۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۷

برنامه نیمسال اول 96-95 رشته مهندسی معماری مقطع کارشناسی ارشد

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۳:۰۲

برنامه نیمسال اول 96-95 رشته طراحی لباس و پارچه مقطع کارشناسی ارشد

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۳:۲۶

اسامی دانشجویان رشته ی کامپیوتر( مقطع کارشناسی ارشد ) و اساتید انتخابی بخش جهت درس سمینار

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۵