پرتال خبری موسسه آپاداناسامانه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی آپادانا

 بخش طراحی دوخت و پوشاک

کارشناسی طراحی پوشاک

نویسنده : کارشناس گروه طراحی دوخت و پوشاک و شهرسازی / منتشر شده در : ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۱

کارشناسی طراحی دوخت

نویسنده : کارشناس گروه طراحی دوخت و پوشاک و شهرسازی / منتشر شده در : ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۲

برنامه نیمسال آتی کاردانی طراحی و دوخت

نویسنده : کارشناس گروه طراحی دوخت و پوشاک و شهرسازی / منتشر شده در : ۱۸ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۹