پرتال خبری موسسه آپاداناسامانه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی آپادانا

 بخش مهندسی صنایع،مدیریت و حسابداری

آیین نامه پروژه مالی بخش حسابداری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۷

آیین نامه کارآموزی حسابداری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۲۲

حذف درس دانش خانواده و تربیت بدنی

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۹

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی بخش حسابداری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۸ اسفند ۱۳۹۵ - ۰۸:۲۰

حذف درس سیستمهای اطلاعاتی حسابداری روز پنجشنبه

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۲:۱۸

تغییر ساعت درس اصول حسابداری 1

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۵

حذف درس مالیه عمومی

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۰

تغییر روز و ساعت کلاسی درس برنامه ریزی تولید

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹

زمان و محل تشکیل دروس کارگاهی بخش صنایع

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۱:۵۵

تاریخ اخذ دروس کارگاه ریخته گری ، جوش و ماشین افزار 1

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۹ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۴

تکلیف سوم تحقیق در عملیات 2

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۰

جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود رشته حسابداری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲۹ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۲

جلسه توجیهی پروژه و کارآموزی با جناب آقای دکتر انوری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۴

عدم برگزاری کلاس آز مبانی برق

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۰

کانال تلگرام درس نقشه کشی صنعتی استاد کیاست

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۸ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۷

تمرین دوم تحقیق 2

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۷

نمونه پروژه های سیستم اطلاعاتی 3

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۰

نمونه پروژه های سیستم اطلاعاتی 2

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۱:۴۲

نمونه پروژه های سیستم اطلاعاتی

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۱:۰۳

نواقص پرونده دانشجویان کارشناسی ناپیوسته حسابداری ورودی 94

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۴۷

نواقص پرونده دانشجویان کارشناسی پیوسته صنایع ورودی 94

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۲

عدم برگزاری کلاس آز مبانی برق

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲۶ مهر ۱۳۹۵ - ۰۲:۰۳

تمرین اول درس تصمیم گیری

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۱:۱۴

تکلیف اول تحقیق در عملیات 2

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۱۷ مهر ۱۳۹۵ - ۰۲:۳۴

عدم تشکیل کلاس نقشه کشی صنعتی مورخ 95/7/22

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۵ مهر ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۹

محل تشکیل کلاس حسابداری دولتی 2

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۸ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۳

عدم برگزاری کلاس نقشه کشی صنعتی روز پنجشنبه مورخ 95/7/8

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۶ مهر ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۲

گرو ه های درسی حذف شده رشته حسابداری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۲:۱۱

گروه های درسی حذف شده رشته صنایع

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۲:۲۵

عدم برگزاری کلاس کاربرد کامپیوتر در مهندسی با استاد غیاثی شیرازی روز شنبه و چهارشنبه مورخ 95/6/27 و 95/6/31

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۲۳ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۷

برنامه نمیسال آتی گروه حسابداری

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۵:۲۶

برنامه نیمسال آتی مهندسی صنایع

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۵:۲۶

جلسه دفاعیه پروژه کارشناسی دانشجویان رشته مهندسی صنایع

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۱۱:۲۱