پرتال خبری موسسه آپاداناسامانه اطلاع رسانی موسسه آموزش عالی آپادانا

 بخش مهندسی برق و کامپیوتر

آیین نامه و فرم های پروژه رشته کامپیوتر

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۱۴ تیر ۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱

آیین نامه انجام پروژه رشته برق

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۹:۴۶

فرم انتخاب موضوع پروژه رشته برق

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۱

آیین نامه و فرم های کارآموزی رشته برق

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۲۴ فروردین ۱۳۹۶ - ۰۸:۰۴

عدم تشکیل کلاس هایی که به حدنصاب نرسیده اند

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۲:۴۴

اخذ درس برنامه سازی سیستم

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۱۱ بهمن ۱۳۹۵ - ۰۱:۲۹

عدم تشکیل کلاس های آقای مشکسار

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۲

عدم تشکیل کلاس طراحی سیستم های شی گرا در روز 95/8/20

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۱۹ آبان ۱۳۹۵ - ۰۲:۲۶

برگزاری کارگاه برنامه نویسی معماری سه لایه

نویسنده : کارشناس گروه صنایع،مدیریت،حسابداری،مرمت،هنر / منتشر شده در : ۱۵ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۱۵

عدم برگزاری کارگاه برنامه نویسی معماری سه لایه

نویسنده : کارشناس تحصیلات تکمیلی / منتشر شده در : ۸ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴

برگزاری رقابت های برنامه نویسی کاپ کدرز

نویسنده : مدیر پرتال / منتشر شده در : ۷ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۳

برگزاری کارگاه برنامه نویسی معماری سه لایه

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۶ آبان ۱۳۹۵ - ۱۲:۴۴

اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده رشته برق

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۱۰:۱۴

اسامی دانشجویان دارای نقص پرونده رشته کامپیوتر

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۴ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۸

برنامه نیمسال آتی گروه برق

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۵:۱۶

برنامه نیمسال آتی گروه کامپیوتر

نویسنده : کارشناس گروه کامپیوتر و برق / منتشر شده در : ۱۴ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۵:۴۶